Asansör Ölçü ve Boyutları

Sınıf I Asansörlerin Boyutları (İnsan Asansörü)

Genel Amaç

Konutlar için

Beyan yükü ( kütle ) (kg)

1)

320

1)

400

630

1000

Kabin Genişlik b1 (mm)

900

1100

Derinlik d1 (mm)

1000

1400

2100

Yükseklik (mm)

2200

Kabin ve Durak Kapıları

Genişlik b2 (mm)

700

800

Yükseklik h3 (mm)

2000

Tip

Yana Açılan

2)

Merkezden açılan

Kuyu Genişlik b3 (mm)

Yana açılan kapılar

1400

1600

Merkezden açılan kapılar

2)

1800

Derinlik d2 (mm)

1600

1900

2600

Kuyu Dibi Derinliği d3 (mm)

Vn=0,40 m/s 3)

1400

Vn=0,63 m/s

1400

Vn=1,00 m/s
Vn=1,60 m/s 4)

2)

1600

Vn=2,50 m/s 4)

2)

2200

En Üst Durak Seviyesi Üstündeki Yükseklik d1 (mm)

Vn=0,40 m/s

3600

Vn=0,63 m/s

3600

Vn=1,00 m/s

3700

Vn=1,60 m/s 4)

3800

Vn=2,50 m/s 4)

2)

5000

5)

Hidrolik asansörler için makine dairesi

Kuyu genişliği veya derinliği + 2000 mm

Yükseklik h1 (mm)

2000

Elektrikli Asansörler İçin Makine Dairesi Vn=0,63m/s Yüzey A (m2)

6

7,5

10

12

Genişlik h4 (mm)

1600

2200

2400

Derinlik d4 (mm)

3000

3200

3700

4200

Yükseklik h2 (mm)

2000

Vn=1,00m/s Yüzey A (m2)

6

7,5

10

12

Genişlik b4 (mm)

1600

2200

2400

Derinlik d4 (mm)

3000

3200

3700

4200

Yükseklik h2 (mm)

2000

Vn=1,60m/s Yüzey A (m2)

2)

10

12

14

Genişlik h4 (mm)

2)

2200

2400

Derinlik d4 (mm)

2)

3200

3700

4200

Yükseklik h2 (mm)

2)

2200

Vn=2,5m/s Yüzey A (m2)

2)

14

16

Genişlik b4 (mm)

2)

2800

Derinlik d4 (mm)

2)

3700

4200

Yükseklik h2 (mm)

2)

3700

4200

1) Bu kabin boyutları özürlü kişilerin tekerlekli sandalyede asansörü kullanmaları için uygun
değildir.
2) Standart olmayan düzen
3) Yalnız hidrolik asansörler için
4) Yalnız elektrikli asansörler için
5) Şantiye şartları değişik makine dairesi boyutları gerektirebilir
6) b4 ve d4 minimum değerlerdir. Gerçek boyutlar en az A’ ya eşit bir taban alanı sağlamalıdır.

Sınıf II Asansörlerin Boyutları (İnsan ve Yük Asansörü)

Genel Amaç

Konut dışı yapılar için ( İşyeri, Bankalar, Oteller vb. )
Beyan yükü ( kütle ) (kg) 630

800

1000

1250

1600

Kabin Genişlik b1 (mm)

1100

1350

1600

1950

Derinlik d1 (mm)

1400

1750

Yükseklik (mm)

2200

2300

Kabin ve Durak Kapıları

Genişlik b2 (mm)

800

1100

Yükseklik h3 (mm)

2000

2100

Tip

Merkezden açılan

Kuyu Genişlik b3 (mm)

Yana açılan kapılar

2)

Merkezden açılan kapılar

1800

1900

2400

2600

Derinlik d2 (mm)

2100

2300

2600

Kuyu Dibi Derinliği d3 (mm)

Vn=0,40 m/s 3)

2)

Vn=0,63 m/s

1400

1600

Vn=1,00 m/s
Vn=1,60 m/s 4)

1600

Vn=2,50 m/s 4)

2)

2200

En Üst Durak Seviyesi Üstündeki Yükseklik d1 (mm)

Vn=0,40 m/s

2)

Vn=0,63 m/s

3800

4200

4400

Vn=1,00 m/s
Vn=1,60 m/s 4)

4000

4200

4400

Vn=2,50 m/s 4)

2)

5000

5200

5400

5)

Hidrolik asansörler için makinadairesi

2)

Yükseklik h1 (mm)
Elektrikli Asansörler İçin Makina Dairesi Vn=0,63m/s Yüzey A (m2)

15

20

22

25

Genişlik h4 (mm)

2500

3200

Derinlik d4 (mm)

3700

4900

5500

Yükseklik h2 (mm)

2200

2400

2800

Vn=1,00m/s Yüzey A (m2)

15

20

22

25

Genişlik b4 (mm)

2500

3200

Derinlik d4 (mm)

3700

4900

5500

Yükseklik h2 (mm)

2200

2400

2800

Vn=1,60m/s Yüzey A (m2)

15

20

22

25

Genişlik h4 (mm)

2500

3200

Derinlik d4 (mm)

3700

4900

5500

Yükseklik h2 (mm)

2200

2400

2800

Vn=2,5m/s Yüzey A (m2)

2)

18

20

22

25

Genişlik b4 (mm)

2)

2800

3200

Derinlik d4 (mm)

2)

4900

5500

Yükseklik h2 (mm)

2)

2800

1) Bu kabin boyutları özürlü kişilerin tekerlekli sandalyede asansörü kullanmaları için uygun
değildir.
2) Standart olmayan düzen
3) Yalnız hidrolik asansörler için
4) Yalnız elektrikli asansörler için
5) Şantiye şartları değişik makine dairesi boyutları gerektirebilir
6) b4 ve d4 minimum değerlerdir. Gerçek boyutlar en az A’ ya eşit bir taban alanı sağlamalıdır.

Sınıf III Asansörlerin Boyutları (Sedye Asansörü)

Beyan Yükü (kütle) (kg)

1600

2000

2500

Kabin Genişlik b1 (mm)

1400

1500

1800

Derinlik d1 (mm)

2400

2700

Yükseklik (mm)

2300

Kabin ve Durak

Kapıları

Genişlik b2 (mm)

1300

13001)

Yükseklik h3 (mm)

2100

Tip

Yana açılan

Yana Açılan1)

Kuyu Genişlik b3 (mm)

2400

2700

Derinlik d2 (mm)

3000

3300

Kuyu Dibi Derinliği d3(mm)

Vn= 0,63 m/s

1600

1800

Vn= 1,00 m/s

1700

1900

Vn= 1,60 m/s

1900

2100

Vn= 2,50 m/s

2500

2500

En üst durak seviyesi

Üstündeki yüksekliği

h1(mm)

Vn= 0,63 m/s

4400

4600

Vn= 1,00 m/s

4400

4600

Vn= 1,60 m/s

4400

4600

Vn= 2,50 m/s

5400

5600

Makine Dairesi2) Vn= 0,63 m/s Yüzey A (m2)

25

27

29

Genişlik 3) b4 (mm)

3200

3500

Derinlik 3) d4 (mm)

5500

5800

Yükseklik h2 (mm)

2800

Vn= 1,00 m/s Yüzey A (m2)

25

27

29

Genişlik 3) b4 (mm)

3200

3500

Derinlik 3) d4 (mm)

5500

5800

Yükseklik h2 (mm)

2800

Vn= 1,60 m/s Yüzey A (m2)

25

27

29

Genişlik 3) b4 (mm)

3200

3500

Derinlik 3) d4 (mm)

5500

5800

Yükseklik h2 (mm)

2800

Vn= 2,50 m/s Yüzey A (m2)

25

27

29

Genişlik 3) b4 (mm)

3200

3500

Derinlik 3) d4 (mm)

5500

5800

Yükseklik h2 (mm)

2800


1) Mümkün olan alternatif : Giriş açıklığı 1400 mm – Merkezden açılan kapı
2) Şantiye şartları değişik makine dairesi boyutları gerektirebilir.
b4 ve d4 minimum değerlerdir.
3) Gerçek boyutları en az A’ ya eşit bir taban alanı sağlamalıdır.

Sınıf IV Asansörlerin Boyutları (Yük Asansörü)

Anma yükü (kg)

630

1000

1600

2000

Kabin Genişlik A (mm)

1100

1300

1500

1500

Derinlik B (mm)

1400

1750

2250

2700

Yükseklik (mm)

2200

2200

2200

2200

Kabin ve Asansör

Sahanlığı Kapıları

Genişlik E (mm)

1100

1300

1500

1500

Yükseklik F (mm)

2100

2100

2100

2100

Asansör Kuyusu Genişlik C (mm)

2100

2400

2700

2700

Derinlik D (mm)

1900

2300

2800

3200

Kuyu Dibi Derinlik P (mm)

Vn < 1,0 m/s

1500

1500

1700

1700

Asansörün işletildiği Derinlik Q (mm)

Ern yüksek seviye Vn < 1,0 m/s

Üzerinde kalan yükseklik

4100

4100

4300

4300

Makine Dairesi Vn < 1,0 m/s

Yüzey S (mm)

Genişlik1) R (mm)

Derinlik1) T (mm)

Yükseklilk H (mm)

12

14

18

20

2800

3100

3400

3400

3500

3800

4500

4900

2200

2200

2400

2400

1) R ve T için verilen değerler en küçük değerlerdir. Gerçek boyutlar en az
makine dairesi taban alanına (S) eşit şekilde seçilmelidir.

Sınıf V Asansörlerin Boyutları (Servis Asansörü)

Anma Yükü (kütle) (kg)

40

100

250

Kabin Genişliği A mm

Derinliği B mm

Yüksekliği mm

600

800

1000

600

800

1000

8000

800

1200

Kuyu Genişliği C mm

900

1100

1500

Derinliği D mm

800

1000

1200


Not :
Özel uygulamalar için başka boyutlar da kullanılabilir.

Asansör Kapasitesine Bağlı Kabin Alanları

Kuyu Ölçü Değerleri

ASANSÖR KAPASİTESİNE BAĞLI KUYU ÖLÇÜLERİ     (Minimum Değerler)
KAPASİTE (KİŞİ) KAPASİTE (KG) KUYU GENİŞLİĞİ (CM) KUYU DERİNLİĞİ (CM)
4 300 150 150
5 400 160 160
6 450 165 165
7 525 170 170
8 630 180 170
13 1000 200 240
17 1275 210 280
21 1600 240 300
ASANSÖR KAPASİTESİNE BAĞLI KABİN ALANLARI      Referans: TS 10922 (EN81-1),EN81-2
KAPASİTE (KİŞİ) KAPASİTE (KG) KABİN ALANLARI (M²) KAPASİTE (KİŞİ) KAPASİTE (KG) KABİN ALANLARI (M²)
1 100 0,28-0,38 11 825 1,87-2,05
2 180 0,49-0,58 12 900 2,01-2,20
3 225 0,60-0,70 13 1000 2,15-2,40
4 300 0,79-0,90 14 1050 2,29-2,50
5 375 0,98-1,10 15 1125 2,43-2,65
5 400 1,10-1,17 16 1200 2,57-2,80
6 450 1,17-1,30 17 1275 2,71-2,95
7 525 1,31-1,45 18 1350 2,85-3,10
8 600 1,45-1,60 19 1425 2,99-3,25
8 630 1,45-1,66 20 1500 3,13-3,40
9 675 1,59-1,75 21 1600 3,56
10 750 1,73-1,90 26 2000 4,20
10 800 1,73-2,00 33 2500 5,00
Açıklamalar;

·          2500 kg üzerinde her 100 kg için 0,16 m² alan ilave edilir.

·          20 kişi üzerinde insan sayısı için 0,115 m² ilave edilir.

Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği (Resmi Gazete)

ASANSÖR BAKIM VE İŞLETME YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; insanların ve/veya yüklerin taşınmasında kullanılan asansörlerin hizmete alındıktan sonra çevrenin, insanların ve canlıların sağlık ve güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde kullanımlarını sağlamak üzere; işletilmesi, bakımı ve yıllık kontrolleri için uyulması gereken kuralları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 31/1/2007 tarihli ve 26420 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör Yönetmeliği (95/16/AT) kapsamında monte edilmiş asansörleri ve aynı Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce monte edilmiş ve halen faal olan asansörleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 8/1/1985 tarihli ve 3143 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci ve 33 üncü maddeleri ile 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 19 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Asansör: Belirli seviyelerde hizmet veren, sabit ve yataya 15 dereceden fazla bir açı oluşturan raylar boyunca hareket eden bir kabine sahip olup; insanların, insanların ve yüklerin, bir kişi kabine zorlanmadan girebiliyorsa ve kabinin içinde bulunan veya kabin içindeki kişinin erişim mesafesinde yer alan kumandalarla teçhiz edilmiş ise sadece yüklerin taşınmasına yönelik bir tertibatı,

b) Asansör monte eden: Asansörlerin tasarım, imalat, montaj ve piyasaya arzından sorumlu olan, asansöre CE uygunluk işaretini iliştiren ve AT uygunluk beyanı düzenleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

c) AT uygunluk beyanı: Asansör monte edenin piyasaya arz ettiği asansörün Asansör Yönetmeliği (95/16/AT) hükümlerine uygunluğunu beyan ettiği belgeyi,

ç) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,

d) Bakım: Asansörün hizmete alınmasından sonra tasarlandığı biçimde, kullanım ömrü boyunca kendisinin ve bileşenlerinin, fonksiyonlarını ve güvenlik gereklerinin devamlılığını sağlamaya yönelik bütün işlemleri,

e) Bina sorumlusu: Asansörün, güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla düzenli olarak bakımını, onarımını ve yıllık kontrolünü yaptırmaktan sorumlu olan, binanın maliki veya kat maliki/malikleri veya bunların yetki verdiği gerçek veya tüzel kişiyi,

f) Kurtarma çalışması: Asansör içerisinde insanın/insanların mahsur kaldığına dair bilginin alınmasıyla başlayan, asansörün teknik dosyasında yer alan kurtarma talimatına uygun olarak yapılan ve insanın/insanların serbest kalmasıyla sonuçlanan çalışmayı,

g) Yetkili mühendis: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine bağlı Elektrik Mühendisleri Odası ve Makine Mühendisleri Odasınca asansörlere yönelik olarak proje, montaj, bakım, tadilat, standartlar ve mevzuat üzerine mesleki yeterliliği belgelendirilen Elektrik/Elektronik ve Makine Mühendislerini,

ğ) Yetkili servis: Asansör monte edenin, asansörlerin bakım hizmetlerini yürütmek için; sorumluluğu kendinde olmak üzere noter huzurunda yapılan sözleşme ile yetki verdiği TSE Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip gerçek veya tüzel kişiyi,

h) Yıllık kontrol: Asansörün, güvenli ve işletme yönünden uygun şekilde çalıştığının tespiti için, hizmete alınmasını müteakip iki yıl sonra, devamında yılda en az bir kere bina sorumlusu tarafından yaptırılacak kontrolü,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Asansörlerin Tescili

Asansörlerin tescili

MADDE 5 – (1) Asansörün monte edildiği binaya uygunluğu ile ilgili işlemler, Belediye veya Belediye hudutları dışındaki yapılar için Valilik veya ilgili kanunlar çerçevesinde yapı ruhsatı vermekle yetkilendirilen kurum ve kuruluşlar tarafından 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili diğer kanunlar ve bu kanunlar kapsamında yürürlükte bulunan mevzuata göre yürütülür.

(2) Bu Yönetmelik kapsamına giren asansörlerin kayıt altına alınması amacıyla, işletmeye alınacak asansörler, belediyeye veya belediye hudutları dışındaki yapılar için valiliğe veya ilgili kanunlar çerçevesinde yapı ruhsatı vermekle yetkilendirilen kurum ve kuruluşlara tescil ettirilir. Asansör monte eden, asansörün AT Uygunluk Beyanı ile birlikte adı geçen kuruluşlara başvurarak asansörün tescilini yaptırır.

(3) Belediyeler veya Belediye hudutları dışındaki yapılar için Valilikler veya ilgili kanunlar çerçevesinde yapı ruhsatı vermekle yetkilendirilen kurum ve kuruluşlarca yapılan tesciller, altı aylık dönemler itibariyle asansörün bulunduğu ildeki Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğüne listeler halinde bildirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Asansörlerin Bakımı, Bakımın Kapsamı ve Bakımla İlgili Diğer Hususlar

Bakım

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki asansörlerin kullanılması esnasında, can ve mal güvenliğini teminen sürekli kontrol altında tutulabilmesi için;

a) Asansörü monte eden veya onun yetkili servisi, monte edilen asansör için garanti süresi boyunca aylık bakım ve servis hizmetlerini vermek zorundadır. Garanti süresi içinde bina sorumlusu ile asansörü monte eden veya onun yetkili servisi arasında aylık bakım ve servis hizmetleri sözleşmesi yapılması zorunludur.

b) Bina sorumlusu garanti süresinin bitiminden sonra asansörü monte eden veya onun yetkili servisiyle veya bir başka asansör monte eden veya onun yetkili servisiyle aylık bakım ve servis hizmetleri sözleşmesi yapmak zorundadır.

c) Asansör monte edenle yetkili servisi arasında yapılacak olan yetkili servis sözleşmesi, montaj ve revizyon konuları hariç, sadece bakım ve servis konularını içerir.

ç) Asansör monte eden, yaptığı her tip ve özellikteki asansörün yedek parçalarını 10 (on) yıl süreyle temin etmek ve kendisince monte edilen asansöre aylık bakım ve servis hizmeti veren bir başka asansör monte edenin veya onun yetkili servisinin veya bina sorumlusunun bu konudaki talebini acilen ve normal piyasa koşullarında karşılamak zorundadır. Bununla birlikte asansör monte eden, kendi bilgi ve becerisini içeren ticari sırları saklı kalmak kaydıyla, yedek parçaların yanı sıra bakım hizmeti verilebilmesini temin eden diğer araç ve bilgileri de ilgililere sağlar. Asansörü monte eden, asansöre müdahale edilmesine engel olunması amacıyla çeşitli cihaz ve şifreleme yöntemlerini kullanmış ise, ilgilinin asansöre müdahale edebilmesi için gerekli tüm bilgi ve imkânı sağlamak zorundadır.

Bakımın kapsamı

MADDE 7 – (1) Can ve mal güvenliğinin devamını sağlamak için; asansörün ve tüm aksamlarının bakımı, bakım ve işletme kılavuzlarında yer alan talimatlara göre yapılmalıdır.

a) Bakım;

1) Yağlama ve temizlemeyi,

2) Kontrolleri,

3) Kurtarma çalışmalarını,

4) Ayarlama işlemlerini,

5) Kullanıma veya yıpranmaya bağlı olarak meydana gelebilen ve asansörün karakteristiklerini etkilemeyen bileşen onarımı veya değiştirilmesini,

kapsar.

b) Bakım;

1) Yeni bileşenin karakteristikleri orijinali ile aynı olsa dahi makine, asansör kabini, kapısı, kontrol paneli, kılavuz ray gibi bir ana bileşenin veya güvenlik aksamının değiştirilmesini,

2) Asansörün yerinin değiştirilmesini,

3) Asansörün hız, taşıyabildiği yük v.b. gibi herhangi bir karakteristiğinin değiştirilmesi de dahil modernizasyonunu,

4) İtfaiye tarafından yapılan kurtarma çalışmalarını,

5) Asansör boşluğunun (kuyusunun) dış bölümlerinin temizlenmesini,

6) Asansör kabini iç kısmının temizlenmesini,

kapsamaz.

Bakımla ilgili diğer hususlar

MADDE 8 (1) Bakımla ilgili diğer hususlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Bakım yapan firmaca temin edilecek asansör bakım defteri, yapılacak kontrollerde görevliler tarafından incelenir. Bu defter asansörün varsa makine dairesinde veya bina sorumlusunca kalıcı olarak muhafaza edilir. Her bakımdan sonra asansör bakımı ile ilgili yapılan bütün işlemler asansör bakım defterine işlenir. Bakım defterine işlenecek kayıtların bir nüshası bakım yapan firma tarafından da muhafaza edilecektir.

b) Bakım yapan firmalar, asansörlerin bakımını bu Yönetmeliğe uygun olarak yapacak olup, can ve mal güvenliği yönünden asansörün risk taşıması durumunda, bina sorumlusunu yazılı olarak bilgilendirir. Bilgilendirme yapıldıktan sonra bina sorumlusu, asansörün uygun hale getirilmesini sağlayacaktır. Bakım yapan firmanın yazılı ihtarına rağmen uygunsuzluk giderilmediği takdirde sorumluluk bina sorumlusuna ait olacaktır.

c) Bakım işini üstlenen firma, bakım sözleşmesi imzalanması akabinde söz konusu asansör için detaylı bir durum tespit raporu hazırlayıp, bina sorumlusuna verecektir.

ç) Bakım yapan firma, bakımını yaptığı asansörün durumu hakkında talep edilmesi halinde, ilgililere gerekli her türlü bilgiyi verecektir.

d) Bakımı yapan firma, bina sorumlusunun, iki kişiden az olmamak üzere asansör sayısını dikkate alarak belirleyeceği sayıda kişiye acil durumlarda kurtarma çalışması konusunda eğitim vermek zorundadır. Verilen bu eğitim bir tutanakla kayıt altına alınacaktır. Ayrıca kurtarma çalışmalarını içeren talimat, kurtarma çalışmasını yapacak olanların kolaylıkla görebilecekleri yerlerde muhafaza edilecektir. Bina sorumlusu, eğitim alan kişilerin değişmesi halinde yeni görevlilere eğitim verilmesini sağlayacaktır.

e) Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (b) bendinin (1), (2), (3) numaralı alt bentlerinde yer alan ve bakım çalışması olarak değerlendirilmeyen asansöre ait değişiklikler, herhangi bir asansör monte eden tarafından yerine getirilmelidir.

f) Asansör bakımı yapılırken, yürürlükte bulunan bakım ile ilgili standartlar dikkate alınmalıdır.

g) Bakım sözleşmelerinde bu Yönetmeliğe aykırı hususlar yer alamaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Bina Sorumlusu ve Yıllık Kontrol

Bina sorumlusu

MADDE 9 – (1) Bina sorumlusu; asansörün bu Yönetmelik kurallarına uygun olarak güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla ayda en az bir defa düzenli olarak bakımını yaptırmaktan ve kullanıcıların can ve mal güvenliğinin tam olarak sağlanması amacı ile gerek kullanım hatalarından, gerekse harici müdahalelerden meydana gelebilecek tehlikelerin önlenmesi için ilk yıllık kontrolünü asansörün hizmete alınmasını müteakip iki yıl sonra, devamında ise yılda en az bir kere yaptırmaktan sorumludur.

Yıllık kontrol

MADDE 10 – (1) Yapının bağlı bulunduğu Belediye veya Belediye hudutları dışındaki yapılar için Valilik veya ilgili kanunlar çerçevesinde yapı ruhsatı vermekle yetkilendirilen kurum ve kuruluşlarca, asansörün hizmete alınmasını müteakip iki yıl sonra, devamında yılda en az bir kere olmak üzere, her asansörün kontrolü yapılır. Ancak, kadrosunda yeterli sayıda Elektrik/Elektronik ve Makine Mühendisi bulunmayan Belediye veya Valilik veya ilgili kanunlar çerçevesinde yapı ruhsatı vermekle yetkilendirilen kurum ve kuruluşlar, yıllık kontrol işini, o asansörün yapımında görev almamış Yetkili Mühendislere yaptırabilirler. Bu mühendisler tarafından can ve mal güvenliği yönünden tesisin işletilmesine engel bulunmadığına dair en az üç nüsha halinde bir rapor düzenlenir. Hazırlanan raporun birer nüshası Belediyede veya Valilikte veya ilgili kanunlar çerçevesinde yapı ruhsatı vermekle yetkilendirilen kurum ve kuruluşlarda, bakım yapan firma ve bina sorumlusunda muhafaza edilir. Bu raporun tanzim ettirilmesinin takibi sorumluluğu, asansörün bulunduğu bina sorumlusuna aittir.

(2) Yıllık kontrol, asansörün bakımını üstlenen firma nezaretinde gerçekleştirilecektir.

(3) Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (b) bendinin (1), (2), (3) numaralı alt bentlerinde yer alan ve bakım çalışması olarak değerlendirilmeyen asansöre ait değişiklikler sonrasında veya meydana gelebilecek bir kaza sonrasında yıllık kontrol tekrarlanacaktır.

(4) Yıllık kontrol neticesinde, asansörün çalışmasında can ve mal güvenliği açısından bir tehlike söz konusu ise; asansörün çalışmasına can ve mal güvenliği sağlanıncaya kadar izin verilmez. Buna rağmen, asansörün çalıştırılmasından bina sorumlusu sorumludur.

(5) 1/1/2012 tarihinden itibaren yapının bağlı bulunduğu Belediye veya Belediye hudutları dışındaki yapılar için Valilik veya ilgili kanunlar çerçevesinde yapı ruhsatı vermekle yetkilendirilen kurum ve kuruluşlar, bina sorumlularının yapacakları başvurular uyarınca yapılacak yıllık kontrolleri, TS EN 17020 standardına göre asansör konusunda akredite olmuş A tipi muayene kuruluşlarına yaptıracaklardır. Bu kuruluşça verilecek olan muayene raporu üç nüsha olarak tanzim edilerek, birer nüshası Belediyede veya Valilikte veya ilgili kanunlar çerçevesinde yapı ruhsatı vermekle yetkilendirilen kurum ve kuruluşlarda, bakım yapan firmada ve bina sorumlusunda muhafaza edilecektir. Yıllık kontrolün yaptırılıp yaptırılmadığının denetiminden ise Belediye veya Belediye hudutları dışındaki yapılar için Valilik veya ilgili kanunlar çerçevesinde yapı ruhsatı vermekle yetkilendirilen kurum ve kuruluşlar sorumludur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Aykırı davranışlarda uygulanacak hükümler

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmeliğin hizmete ilişkin hususlarına aykırı hareket edenler hakkında; 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, tarafların bu Kanun kapsamı dışında kaldığı durumlarda ise genel hükümler geçerlidir.

Yürürlükten kaldırılan hükümler

MADDE 12 – (1) 15/2/2003 tarihli ve 25021 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör Yönetmeliğinin (95/16/AT) 14 ilâ 26 ncı maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür

Asansör Masraflarını Kim Öder?

Hayatımızı kolaylaştıran asansörler, periyodik olarak bakım gereken aletlerdir. Asansör masrafları ise zemin katta oturan ve asansörü kullanmayanlar dahil, ister kiracı ister ev sahibi olsun, aylık aidatlarla ödenir.

Asansör masrafları ne şekilde ödenir?

asansör bakımı

Özellikle çok katlı binalarda arıza yapan asansörler, özellikle yaşlı, çocuk ve hasta kişiler için günlük hayatın aksamasına neden olabilir. Bu nedenle 2016 yılında yürürlüğe giren asansör yönetmeliği ile asansörler, denetim altında tutularak sürekli kontrolleri yapılan araçlar arasında yer alır. Asansörlerin güvenli bir şekilde çalışması için ilk kurulum tarihinden itibaren bir yıl sonra arıza olmasa dahi kontrol ve bakımı gerçekleştirilir. Bir yıldan sonra ise yılda en az bir kez bina sorumlusu tarafından bakım ve kontrolü yaptırılır. Periyodik aralıklarla yaptırılan bakım nedeniyle ortaya çıkan asansör masrafları, binada yaşayanlar tarafından apartman aidatı içerisinde aylık olarak, arsa sahibi tarafından ise demirbaş gideri olarak ödenir.

Bölünme durumu nasıl gerçekleşir?

asansör masrafları

Apartmanlarda ortak kullanılan asansör masrafları da binanın boyanması, arızalanan güneş enerji sisteminin bozulması gibi ortak ihtiyaçlarda olduğu gibi binada oturanlar tarafından karşılanır. Zemin katta oturan, asansörü kullanmayan kişiler de ister kiracı ister daire sahibi olsun, asansör masraflarına katılır. Apartmanlarda yapılacak ortak kullanım alanlarındaki değişiklikler, apartman sakinlerinin oy birliğini gerektirir. Asansör bakımı ve arıza durumunda ödenen onarım ücreti de eşit bölünerek ödenir. Ev sahibi de burada eşit miktarda ödeme yapmakla yükümlüdür. Örneğin iki dairesi olan bir mülk sahibi, bu durumda apartman giderleri söz konusu olduğunda iki kat ödeme yapar.

Hangi binalarda asansör mutlaka olmalıdır?

asansör bakımı

2013 yılında çıkan Yeni İmar Yasası gereği, zemin katıyla birlikte 4 kattan fazla olan konutlarda asansör kurulabilir. 3 katlı binalarda ise asansör boşluğu bırakılır. Bina sahibi isterse 3 katlı binalara da asansör yaptırabilir. İş hanı gibi halka açık kullanım alanı olan binalarda, kullanılabilir kat alanı 800 metrekare ve kat sayısı 3’ten fazla ise mutlaka asansör yapılması gerekir. Çok yüksek katlı binalarda kat sayısı 10’dan büyük ise çift asansör yapılır.

Asansörlerde bulunması gereken özellikler

Tüm asansörler, yukarıdaki yönetmeliklere uygun ve Türk Standartları Enstitüsü standartlarına göre kurulur. Konut olarak kullanılan binalarda daire sayısı 12’den fazlaysa, asansörün alanının 2,50 metrekare olması, elle açılan asansör kapıları için ayrıca güvenlik içi otomatik kapı yapılması gerekir. Kat sayısı 10’dan büyük olan binalardaki çift asansörün biri insan, diğeri ise hem insan hem de yük taşımaya uyumlu olarak yapılır. Asansörün kullanımına ve türüne bağlı olarak asansör masrafları da değişiklik gösterebilir.

KAYNAK: MİLLİYET EMLAK